70 tuổi ung thư, tiểu đường vẫn trẻ như 30: Bí quyết là không ăn 1 món nhiều người thích