Nhà lão khoa hàng đầu thế giới chia sẻ 12 thói quen của ông giúp sống lâu, sống khỏe