Những thói quen từng bị chế giễu là “lập dị” này lại đang giúp CEO Twitter gặt hái thành công: Muốn làm việc hiệu quả ư? Đừng dập khuôn “giống người”!